Donaties

Het spreekt voor zich dat wij voor het werk dat we doen in Ghana, maar met name voor het transport van Nederland naar Ghana en van daaruit naar de lokale bevolking geld nodig hebben.

 

Wij stellen uw bijdrage dan ook enorm op prijs.

 

U kunt een bedrag overmaken naar IBAN NL 76 INGB 0006 916 304 ten name van Stichting DSSA in Delft.


It is obvious that for the work we do in Ghana, but especially for the transport from the Netherlands to Ghana and from there to the locals we need money.

 

So Your contribution is more than welcome.

 

You can transfer money to IBAN NL 76 INGB 0006 916 304 in the name of Stichting DSSA in Delft.